Stichting Drukkerswerkplaats

De activiteiten van de Drukkerswerkplaats vinden plaats onder de hoede van de Stichting Drukkerswerkplaats Gouda. Een stichting betekent dat de organisatie geen winst nastreeft.

Vaklieden

Het hart van de organisatie wordt gevormd door de vaklieden. Dit is een groep enthousiaste zetters en drukkers die het ambachtelijke handzetters- en drukkersvak nog geleerd hebben in de jaren zestig, of het weer van een ambachtelijke handzetter of drukker hebben geleerd. Deze onbezoldigde groep vaklieden komen eenmaal of tweemaal per week bij elkaar om een middag of avond te drukken of te zetten. De werkplaats zoekt continue naar nieuw bloed om het mooie vak door te geven. De kern wordt gevormd door Ton Spoel, Loek Meulenberg, Marius van den Heuvel, Corie Grootendorst, Hans Saarloos, Huub Willems, Judith Sluijter, Dick Rensen, Claudia Huft, Ursula Steenaart, Hans Walthie, Peter Fasol, Petra Luijkx-Evers, Pim Bolsterlee, Elly Verkerk, Marco Buma en Peterpaul Kloosterman.

Stuurgroep

De Drukkerswerkplaats is natuurlijk niet alleen met het werk zelf bezig. Want er moeten middagen georganiseerd worden.  Evenementen. Educatie moet ook vorm krijgen. Of we gaan kijken naar een nieuwe pers die ons wordt aangeboden. De Stuurgroep leidt dit alles in goede banen. Daarin hebben ook enthousiaste vrijwilligers zitting die banden hebben met de educatieve instanties in Gouda of met de (museale) wereld van het margedrukken.

Het bestuur

Om structuur, beleid en financiën vorm te geven heeft de Stichting ook een bestuur. Daarin zitten Peterpaul Kloosterman (secretaris), Marco Buma (penningmeester) en Hans Kristian Ploos van Amstel (voorzitter).